Budovy Matice slovenskej, Martin

Budovy Matice slovenskej, Martin
Matica slovenská je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine. V prvej Budove Matice slovenskej je momentálne umiestnená stála expozícia Slovenského národného literárneho múzea. Druhá budova Matice slovenskej slúži ako sídlo Matice slovenskej. Tretia budova Matice slovenskej slúži pre potreby Slovenskej národnej knižnice.
www.matica.sk
Budovy Matice slovenskej, Martin